Elon MUSK’ ın Bizlere İlham Veren Girişimi: SOLAR CİTY

0
4432

Dünyaya 1 yılda vuran güneş ışığının 174 bin tereWatt gücünde olması ve dünyadaki tüm insanların yıllık enerji ihtiyacının 15 bin tereWatt olduğunu düşünürsek, Elon MUSK’ ın evlerin çatısında kullanılması amacıyla güneş enerjisi paneli kiremit üretme aynı zamanda bu enerjiyle ev ve elektrikli otomobile gerekli olan enerjiyi elde edebilmeyi hedefleyip gerçekleştirmesi… Ne kadar yerinde ve kulağa hoş gelen bir girişim !

Güneş enerjisi yönünden oldukça zayıf olan, üzerinden bulutların eksik olmadığı başta Almanya ve benzeri ülkelerin bile güneş enerji panelleri üretimine ve kurulmasına yüksek oranlarda  yatırım AR-GE harcaması yapması sizce neden olabilir? Daha önemlisi ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli yönünden bu kadar zengin konumdayken ülkemizden neden bu yönde girişimler çalışmalar çıkmamakta ya da çıkamamakta ?

Bunların cevabını bilemeyiz ama biz ve bizden sonrası için bu kaynağı daha verimli kullanacak girişimlerle yüksek enerji ihtiyacımızı karşılayıp aynı zamanda da çevremize minimum zarar vererek gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya bırakabiliriz.

tesla-solar-roof.jpg

             Elon Musk, Solar City ’nin ilk güneş enerjisi panelli çatısını kendi evine kurdurdu.

 Alternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen güneş çatıları, normal bir çatıdan ayırt edilemeyen görünüşü, her türlü hava koşullarına karşı dayanaklı olması ve ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Elektrik üretimi hesaba katılmadan dahi normal bir çatıdan daha ucuza gelen çatılar, Tesla’nın açıkladığı bilgilere göre; metrekare başına 235 dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu fiyat, etiketi ABD’deki ortalama çatı kurulum maliyetlerine göre epey rekabetçi kalıyor. ”

Şimdi yaptığım küçük bir araştırmayla güneş panelleri ve türlerini, ülkemizdeki mevcut potansiyelini ve bu alanda girişim yapmak isteyenlerin faydalanabileceği desteklerden bahsedelim.

Güneş enerjisi hibeleri veren bazı kurumlar

 • KOSGEB
 • Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu (TKDK)
 • Türkiye teknoloji geliştirme vakfı (TTGV)

Ülkemizde devlet yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında güneş enerjisinden elde edilerek üretilen elektrik enerjisine 10 yıllık satın alma garantisi vermekte, ayrıca devletin alım yaptığı birim fiyat 0,133 USD/kWs’dır. 10 yıllık sürenin uzatılmasına ilişkin yetki limitsiz olarak bakanlar kuruluna verilmiştir. Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7.2 saat) ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3.6 kWh/ m²) olduğu tespit edilmiştir.

Son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Bölgelere göre değerlendirmek gerekirse ülkemizin yıllık bazda en fazla güneş alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Bunu Akdeniz Bölgesi takip etmektedir. Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su arıtma sistemleridir. Lisanssız güneş enerji santrallerinin sayısı ise 1042 den 2422’ ye ulaştı.

Türkiye’nin yıllık toplam güneş̧ enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı

Türkiye'nin%20yıllık%20toplam%20güneş%20enerjisi%20potansiyelinin%20bölgelere%20göre%20dağılımı.png

Güneş paneli nedir ?: Güneş panelleri, barındırdığı silikon hücreler sayesinde üzerine düşen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çeviren modüler bir sistemdir.

 • Güneş enerjisinin faydaları arasında söylenmesi gereken ilk şey bu enerji türünün hiçbir zaman bitmeyecek olmasıdır.
 • Sınırsız enerji , ortak enerji kaynağı temiz enerji, depolaması kolay, çevreye minimum zararlı ve son teknolojilerle elde edilip depolanması oldukça kolay gerçekleşmektedir.
 • Güneş enerjisinin kullanım alanı geniştir. Özellikle fabrikalarda, park bahçe aydınlatmalarında, kullanılan elektriğe alternatif olarak kullanılabilir bu sistem sürdürülebilir enerji kaynaklarının başında gelmektedir.
 • Ülkemiz coğrafi konumu dolayısıyla güneş panelleri için oldukça uygun ve verimlidir.

Güneş panellerinin çeşitleri

 • Mono kristal güneş paneli
 • Polikristal güneş paneli
 • İnce film güneş paneli
 • Esnek güneş paneli
 • Saydam güneş paneli

Bunların arasında en verimli olan ve en çok kullanılan  monokristal güneş panelidir. Küçük alanlarda yüksek miktarda enerji üretme özelliği sayesinde %25’e yakın verimlilik sağlar. Ancak bu özelliği sayesinde diğer güneş panelleri arasında en pahalı olanıdır.

Güneş enerji sistemleri hakkında girişimcilerin kafalarındaki sorular


Güneş enerji santrali nedir?

Güneşten gelen sonsuz ve yenilenebilir enerjiyi fotovaltalik modüler ve diğer modüler ile birlikte kurulumuyla elektrik enerjisine çeviren sistemlere güneş enerji santrali denilmektedir.

Güneş enerji santrali teşvikleri nelerdir?

Ülkemizde bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin desteklenmesi amacıyla yatırım teşvik belgesi lisansları, izinleri alındıktan sonra ilgili kanun hükümlerine göre teşvik belgesinde KDV muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti verilmektedir.

Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir?

Adi ortaklıklar, kooperatifler , iş ortakları, gerçek kişiler, sermaye şirketi, dernekler ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşları yer almaktadır.

Neden güneş enerjisine yönelmeliyiz?

Yeşil enerji alanında en temiz enerji kaynağı, güneş enerjisidir. Gün boyu elektrik üreten bu sistemlerin ürettiği enerji, gelişen teknolojilerle akülere doldurdurularak gece boyunca da kesintisiz elektrik enerjisi sunabilmektedir. Özellikle şehir şebekeleri ile bağlantı bulunmayan önemli konumlar (petrol istasyonları, fabrikalar) için en iyi çözüm olan güneş enerjisi sistemlerine yönetmek hem temiz hem de kesintisiz enerji elde etmek için gereklidir.

Güneş enerjisine yatırım yapacakların hangi kurumlarla işlem yaparlar?

 • MGM- meteoroloji genel müdürlüğü
 • EPDK-enerji piyasa denetleme kurumu,
 • TEİAŞ –genel müdürlüğü

gibi kurumlarla muhatap olunacaktır.

Güneş enerjisinden kaç yıl elektrik üretilir?

Panellerin düzenli bakımı ve temizliği sağlandığında 30 yıldan daha uzun süre boyunca elektrik üretilmesi mümkündür.

Üretim Lisansı Alınmasının Aşamaları

 • Önlisans Başvuru Dilekçesi
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi,
 • Tüzel kişilik esas sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş̧ son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş̧ bir nüshası veya tüzel kişilik kaşesi altında, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış bir nüshası,
 • Ön lisans sahibi tüzel kişi, üretim lisansı alınıncaya kadar, Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin yönetmelikte öngörülen mevcut hükme,
 • Ön lisans sahibi tüzel kişinin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Kurum onayı alınacağına ilişkin hükme esas sözleşmede yer verilmek zorundadır.


Güneş Paneli Akü Seçiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Güneş paneli ve rüzgar türbini ile enerji üretilen sistemlerde genel olarak kuru tip veya jel akü kullanılmaktadır. Araba aküleri veya sulu tip aküler yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanım için uygun değildir. Bunun temel nedeni sulu tip akülerin sağlıklı çalışma için titreşim ihtiyacı duyması ve güneş enerjisi rüzgar türbini uygulamalarındaki gibi yavaş yavaş sürekli doldur boşalt durumda kısa sürede ömürlerini tamamlamalaradır.

Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi için Kredi ve Diğer Finansman İmkanları Hakkında Bilgi

Yerli ve yabancı banka ve finans kuruluşlarından: Banka Kredileri 2 yıl ödemesiz 10 yıla kadar, vadeli   Leasing 7 yıla kadar vadeli ödeme , bu banka ve finans kuruluşları özellikle Yenilenebilir Enerjiye daha düşük finansman maliyetli çözümler sunulmaktadır. Tüm koşullar projenin fizibilitesine, yatırımcının mali verilerine göre değişmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here