Global Girişimcilik Trendleri: Bütün Girişimcilerin Bilmesi Gerekenler

0
3084

Global Entrepreunership Monitor (GEM) bu hafta 2014 yılında girişimciliğin global durumuyla ilgili raporunu yayınladı. GEM, 1999 yılından beri bireylerin girişimci davranış kapasite verilerini topluyor, analiz ediyor ve yorumluyor.

 

GEM ‘in katılımcıları dünya nüfusunun 72.4%’ünü ve dünya GDP’sinin %90’unu oluşturuyor. Bu durum global ölçüde girişimciliğe kapsamlı ve sağlıklı bir bakış açısı oluşturuyor.

 

Girişimciler olarak bir ürün, bir işletme, endüstri ya da çıkış yeri için kolaylıkla kararlılık göstermemiz mümkün. Fakat gerçek şu ki, bugün de gelecekte de, yerel seviyede işletmenizi etkileyecek ve şekil almasını sağlayacak global faktörler olacaktır.

 

Aşağıda küçük çaplı işletmeleriniz için uygulayabileceğiniz bir kaç dikkate değer bulgu ve anahtar noktaları bulabilirsiniz.

 

1. Girişimcilik Kararlılığı
Başarısızlık korkusu Amerika ve Kanada gibi innovasyonla (yeniliklerle) ilerleyen  ekonomilerin olduğu ülkelerin insanlarında daha yüksektir. 


 

Biz Amerikalılar hakkında her şeyi düşünebilirsiniz fakat kaygılarımızın olmadığını düşünemezsiniz. Başarısızlık tanımımız ve başarısızlıkla ilişkilendirdiklerimiz bizi genellikle başarıya götürür ya da tam tersi bizi bir işe başlamaktan bile alıkoyabilir. Bu sebeple, öngörülebilen bir gelecek için girişimcilerin kişisel gelişimi’yle ilgili kaynaklar yüksek talep görmeye devam edecektir.

 

2. Girişimcilik Kültürü
Sosyal değer Kuzey Amerika’nın yüksek orandaki girişimciliğine katkıda bulunuyor. 


 

Birleşik Devletler girişimciliğe sadece bir kariyer seçimi olarak değil, aynı zamanda bir statü sembolü olarak da değer verir. Dünyadaki diğer ülkeler bu konuda bu kadar şanslı değildir. Gariptir ki, Avrupa Birliği(AB)’ndeki girişimciler, girişim arayışlarında statükoyla anlaşmazlığa Amerika’lı ve Kanada’lı meslektaşlarından daha fazla düşerler. Gem raporuna gore: ‘’Afrika ve Kuzey Amerika ekonomileri başarılı girişimcilere yüksek statü verme değerini gösteriyor, bu durum bahsi geçen ekonomilerin girişimcilik kültürlerine sahip olduğunu işaret ediyor. AB ekonomileri girişimciliğe en az toplumsal değer gösteren ekonomiler – 3 alanın tümünde de: yeni bir işletme kurmanın arzu edilen bir kariyer olması, yüksek sosyal statü ve medyanın girişimcilik kültürünü geliştirmek için pozitif katkı sağlaması.’’

 

3.Rakamlarla
Kuzey Amerika erken evre girişimcilerin en çok boy gösterdiği ekonomilerin arasında.

 

Bu bulguya hiç şaşırmadım. Sadece gözlem yaparak Birleşik Devletler ve Kanada’nın destekleyici bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini görebiliyoruz. Silikon Vadisi ve Silikon Plajı’ndan New York’un Silikon Geçidine ve ülkenin çeşitli yerlerindeki girişim kasabalarına, girişim toplulukları ve merkezleri oluşuyor. Topluluğunuzun girişim sahnesine girebilmesi için harekete geçmek mi istiyorsunuz? Eğer öyleyse, VC Mark Suster’ın göstergelerini inceleyin.

 

4.Girişimciliğin Sebepleri
Dünyanın diğer bölgelerinde girişimcilik gereklilik nedeniyle gerçekleştirilir. Birleşik Devletler ve Kanada’da ise amaç gelişimdir.

 

Araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlara göre Birleşik Devletler ve Kanada’nın da içerisinde bulunduğu birkaç ekonomide, ‘‘erken evre girişimcilerin üçte ikisi gelişim kaynaklı fırsatlara daha çok ilgi gösteriyor.’’ Birleşik Devletlerde diğer ülkelere kıyasla gelişim kaynaklı girişimler gereklilik kaynaklı girişimlerden ağır basmaktadır. Bu durum işletme kurucularının iş tekniklerini sosyal problemlere çözüm üretmek için kullandığı sosyal girişimciliğin yükselişini açıklamakta. 
 ‘’Geleneksel ticari girişimcilerin aksine, sosyal girişimciler öncelikle ‘sosyal değer’ oluşturmayı kar elde etmekten önde görürler. Ve çoğu kar amacı gütmeyen kuruluşun aksine, çalışmaları sadece hızlı, küçük ölçekli etki yaratmak değil aynı zamanda geniş çaplı, uzun dönem değişimler de yaratmaktır.’’ (PBS.org) Toplum çıkmaza düştüğünde Kuzey Amerika’daki girişimciler daha yüksek girişim eğilimine ve çıkmazı çözme arzusuna sahiptir.

 

5.İşletme Kapatmalar
Kuzey Amerika’da işletme kapatma oranları karlılıktan çok kişisel nedenlerden dolayı gerçekleşmekte.

İşletme başarısızlığını düşündüğünüzde öncelikle aklınıza nakit akışı gelmektedir. Bu ispatlanmış önemli bir etken olsa da, GEM araştırmasının ortaya çıkardığına göre Kuzey Amerikada nakit akışı ‘’kişisel nedenlerden’’ sonra gelmektedir. GEM iş dinamiklerini analiz ettiğinde (kurulmuş işletmeler ve işletmelere son veriş oranları) ‘’dünya çapında küçük işletmelerin kapanmalarının başlıca sebebi karsızlıktır (kişisel sebeplerin ilk sırayı karsızlığın ikinci sırayı aldığı Kuzey Amerika ekonomileri hariç)’’ sonucunu buldu. ‘’Diğer bölgelerde kişisel sebepler ikinci sırayı almaktadır. Kuzey Amerika’da çok daha az derecede hissedilen finansman eksikliği araştırmada üçüncü sırayı almaktadır.’’

 

6.Girişimcilik Azmi
Konu azim olduğu zaman, Kuzey Amerika bütün kartlarını ortaya dökebilir!

 

Birleşik Devletler genel olarak iyimserdir ve bu iyimserlik işletme sahipliği konusunda da geçerlilik göstermektedir. Yüksek derecede kaygı haricinde, dünya çapındaki girişimcilerle yapılan azim hakkında yapılan ankette (örneğin, iş oluşturma, yenilik yaratma ve pazar genişlemesi) ‘’Kuzey Amerikalı erken evre girişimciler iş yaratma konusunda yüksek büyüme beklentileriyle en iyimser girişimciler olarak göze çarpıyor.’’

 

7.Girişimsel İnovasyonlar
Kuzey Amerika ekonomileri dünyadaki diğer ekonomilere kıyasla daha inovatif (yenilikçi) yönelimlidir.

 

Konu ürün/pazar uyumuna geldiğinde Birleşik Devletler tabanlı girişimciler yüksek ürün inovasyonları (yenilikleri) göstermekte ve yeni pazarlara ulaşabilmek için de aynı gayretlerine devam etmektelerdir. GEM’e göre ‘’Asya & Okyanusya daha farklı bir model kullanmakta: yüksek ürün inovasyonu (yeniliği) fakat kendi büyük pazarları nedeniyle yeni pazarlara daha az yönelim gösteren ürünler üretmektedir.’’

 

8.Girişim Çalışanları
İç girişimcilik, yükselmekte olan büyük kurumlarda çalışırken girişimci gibi davranma durumudur ve giderek yükseliyor.

 

2011 yılından beri GEM ‘’bir araya gelerek ekonominin girişimcilik kapasitesini oluşturan farklı girişimcilik (erken evre girişimcileri, kurulu işletmeler ve azimli girişimci çalışan faaliyeti) tiplerinin mevcudiyeti’’ konusunu kabul etmektedir.

 

GEM iç girişimciyi ‘’geçen üç yılda aktif olarak katılım göstermiş ve yeni bir aktivite için bir fikirin gelişiminde rol oynamış ya da yeni bir aktivitenin hazırlanışında ve uygulanışında yer almış’’ bir çalışan olarak tanımlamaktadır. Ve hayal edebileceğiniz gibi iç girişimciler Birleşik Devletler ve Kanada’da fırtına gibi ilerliyorlar.

 

9.Yaş ve Girişimcilik
Kuzey Amerikada işletme kurmak için asla çok yaşlı veya çok genç değilsiniz.

 

Bütün ülkeler Y jenerasyonunun ve Millenyumluların son hızla şirketler kurma görevi olduğu konusunda fikir birliğine sahipler. Ancak, Kuzey Amerika’da muhtemelen jenerasyonlar arasında daha geniş bir yelpaze olduğunu görebilirsiniz.

 

Araştırmaya göre ‘’dünya ölçeğinde erken evre girişimcilik aktivitelerinde en aktif kişiler 25-35 yaş arası yaş grubu. En dengeli girişimci katılımı Kuzey Amerika ekonomilerinde görülüyor.’’

 

10.Kadın Girişimciler
Dünya genelinde, kadın girişimciler erkek meslektaşlarına oranla girişimlerinde daha çekimserlerdir.

 

Kuzey Amerikalı girişimciler diğer bölgelere göre daha tedirgin yaklaşıma sahiptir- özellikle Kuzey Amerikalı kadın girişimciler. GEM’in raporuna göre ‘’erken evre girişimcilik aktiviteleri daha çok erkekler tarafından yapılmaktadır, yine de fırsat algısı ve yetenek algısında kişisel özellik farkları yoktur. Sadece başarısızlık konusundaki tedirginliklerini dile getirmede kadın girişimciler erkek girişimcilerin önüne geçmektedir.’’

 

Yine de, bir kadın girişimci olarak dünya genelinde kadın girişimcilerin artmakta olduğunun bilincindeyim. ‘’İşletmeler ve karar vericiler tarafından ilgiye değer bir pazar olan resmi sektörde kadınlar tarafından sahip olunan şirketler dünya genelinde 37% oranında yer tutmaktadır.’’ (HBR.org) Bu demek oluyor ki kadınlar ‘’biraz’’ daha tedirgin olmaya meyilli olsa da korkularının üstüne gitmeye ve girişimci olarak muvaffak olmaya devam ediyorlar.

 

11.Cinsiyet ve Girişimcilik Yönelimleri
Cinsiyet yönelimlerinin dünya genelinde değişken olduğu ispatlanmıştır.

 

Konu erken evre girişimciliğinde yönelimler olduğunda ‘’bütün bölgelerde kadınların ticari girişimlerini erkeklere nazaran daha çok gerekliliklere yönlendirdiği görülmektedir.’’

 

En cinsiyet-dengeli gereklilik kaynaklı işletme kurma oranları Birleşik Devletler’i kapsamıyor. Sebep? Aslında bir kaç kuşku duyulmayacak tahmin var, ama Forbes’te de paylaştığım gibi ‘’kadınlar erkeklerden hala daha az kazanıyorlar. ThinkProgress yazarı Sarah Glynn’e göre Birleşik Krallıkta ‘’ortalama olarak erkeklerin 1 dolar kazandığı ortamda kadınlar .77 sent kazanıyorlar. Bu maaş aralığı kadınların daha belli başlı endüstri ve mesleklerde çalışmasıyla ilgili, fakat erkekler ve kadınlar arasındaki maaşlardaki yüzde 40’lık farkın hiç bir ölçülebilen etkenle ölçülemez.’’ Bahse var mısınız?

 

Bu makale Erica Nicole’nin 4 Şubat 2015 tarihinde yfsmagazine.com’da yayınlanan yazısından çevrilmiştir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here