Her Girişimcinin Bilmesi Gereken 15 Venture Capital Terimi

0
2160

Venture Capital pazarlığı söz konusu olduğunda son yatırımlar ve fon bulma konusunda çalışmalar yaparken milyonlar biriktirmiş genç girişimcilerin konunun önemli bir kısmını oluşturduğunu görüyoruz.

 

Tüm iş girişimlerinin Venture Capital’a ihtiyacı var mıdır, hayır yoktur. Ancak asıl hedefinize göre değişse de Venture Capital oldukça uygulanabilir bir yöntemdir. “Twitter’a bakın… Bir de mikro-blogging yapan diğer küçük şirketlere bir bakın. Twitter’ı kötülemek gibi olmasın ama diğer mikro-blogging şirketlerinin Twitter’dan ne farkı var? Sadece 20 milyonluk bir Venture Capital.”   

 

Eğer düşünce aşamasında, ilk aşamada ya da büyüme evresinde girişiminizi Venture Capital ile sağlamlaştırmak istiyorsanız işe temel kavramları öğrenmekle başlamalısınız. İşte her girişimcinin (sermaye oluşturmak isteyenlerin) bilmesi gereken 15 Venture Capital terimi.

 

1. Pitch

Bu terim birine ürün satmaya ya da o kişiyi herhangi bir faaliyete yönlendirmeye ikna ederken yapılan her şeyi kapsar.

 

2. Melek Yatırımcı

Melek ya da melek yatırımcı bir ya da birden fazla iş girişimine finansal anlamda destek olan ve onlara sermaye sağlayan kişidir. Ortaktan farklı olarak melek yatırımcı çoğunlukla yönetim faaliyetlerinde yer almaz. Melek yatırımcılar genellikle iş girişimine bağlantıları ve uzmanlıklarıyla değer katar.

 

3. Risk Sermayedarı

Risk sermayedarı yeni iş girişimlerini ya da büyümek isteyen ancak kamu kaynaklarına ulaşamayan küçük işletmelere sermaye sağlayan kişiler anlamına gelen bir terimdir.

 

4. Çekirdek Sermaye

Çekirdek sermaye yeni ya da var olan bir şirkete öz sermaye payı satın alınması anlamına gelir. Çekirdek sermaye genellikle az miktarda olur çünkü iş girişimi henüz fikir aşamasında ya da yolun çok başındadır.

 

5. Birinci Kademe Sermaye

Birinci kademe sermaye ürününün başarısını kanıtlamış ya o ürünü üretmeye, pazarlamaya niyetli girişimcinin desteklenmesi için sağlanan finansal destek anlamına gelir. Bu sermaye pazar büyütme faaliyetlerini, risk azaltımını ve istihsal masraflarını karşılamaz.

 

6. Yatırım Turu

Bu aşama girişimlerin finansman bulma aşamalarını tanımlar. Genelde süreç kurulum ve çekirdek yatırımın ardından birkaç yatırım turuna çıkıp sonrasında halka arz (IPO) açılma şeklindedir.

 

7. Yatırımın Getirisi (ROI)

Yatırımın getirisi yapılan yatırım sonucunda elde edilen kar ya da zarardır. Genellikle yıllık yüzdelik değeri olarak belirtilir. ROI bir projenin toplam maliyetiyle ondan elde edilen net karın oranıdır.

 

8. Durum Tespiti

Durum tespiti yatırımcıların potansiyel bir yatırım hakkında yaptığı araştırma ve değerlendirme süreci anlamına gelir. Bu süreçte uygulamaların değerlendirilmesi ve maddi olguların doğrulanması gibi potansiyel yatırımın detayları incelenir.  

 

9. Ön Protokol

Ön protokol yatırımın hangi şart ve koşulda yapılacağını belirleyen ve bağlayıcılığı olmayan bir anlaşmadır. Ön protokol genellikle sonradan detaylandırılacak hukuki dokümanların taslağı niteliğini taşır.

 

10. Ölçütler (Benchmark)

Ölçütler bir işletmenin başarılarını ölçmeye yarayan performans hedefleridir. Bunlar genellikle yatırımcılar tarafından bir işletmenin daha fazla finansmana ihtiyacı olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.

 

11. Çıkış Stratejisi

Çıkış stratejisi risk sermayedarlarının ya da iş sahiplerinin yapmış oldukları yatırımdan çıkmaları durumunda kullanacakları bir yoldur. Genellikle likidite hali olarak da adlandırılır.

 

12. İktisap Etmek / Satın Alma (Acquisition)

İktisap bir şirketin başka bir şirketin çoğunluk hisselerini almasını ifade eder. İktisap etmek ayrıca bir işletmenin sunduğu ürün ya da hizmeti, tayin ve tahsis edilmiş kaynakları ya da tahsis dışı kaynakları sözleşmeyle satın almayı ve kiralamayı da kapsar.

 

13. Portföy Şirketi

Portföy şirketi sermaye hissedarı bir firmanın yatırım yaptığı kurum ya da şirkettir. Özel sermaye şirketlerinin desteklediği tüm şirketler portföy şirketi olarak adlandırılabilir.

 

14. Küçük İş Yatırım Şirketleri

Bu şirketler Küçük İşletme Yönetimi tarafından lisans verilen ve denetlenen firmalara yatırım yapan ve borç veren şirketlerdir. Bu şirketlerin aldıkları lisans, onlara yatırımcılarının özel fonlarına sunmak üzere hükümetten borç almalarına izin verir. Küçük Yatırım şirketleri genellikle $100,000 – $250,000 arasındaki miktarlarda yatırımları tercih eder ve risk sermayedarı şirketlerle kıyaslandığında taahhüt verme konusunda daha cömerttir.

 

15. Azınlık Teşebbüsü Küçük İş Yatırım Şirketleri

Hükümet tarafından imtiyaz verilen girişim şirketleridir ve sadece kendilerini denetleyen kurum tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde bir azınlık üyesi kişinin %51’ine sahip olduğu bir şirkete yatırım yapabilir.

 

Bu liste yfsmagazine.com‘da 2012 yılında yayınlanan yazıdan çevrilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here