Kadınlar İçin Teknoloji Okuryazarlığı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Teknoloji, insanoğlunun ateşten yararlanmaya ya da toprağı işlemeye başladığı ilk günden itibaren
inanılmaz bir şekilde gelişerek günümüzde iletişim alanında; telefon, televizyon, radyo ve internet,
ulaşım alanında ise uçak, tren ve otomobil gibi ürünleri ile insanların günlük yaşamlarının vazgeçilmez
birer parçası haline gelmiştir. Bu durum, insanların teknoloji dünyasını ve bu teknolojiden hayatını
kolaylaştıracak şekilde yararlanmayı bilmesini ve teknolojik gelişmeleri anlamasını gerektirmektedir.
Bireylerin internet teknolojilerine kolay ve güvenle ulaşamamaları ve nitelikli erişime sahip
olamamaları, bilginin serbest dolaşım avantajından mahrum kalmaları anlamına geldiği için, bu, temel
bir yurttaşlık hakkı olarak görülmelidir.Bu nedenle dijital açığı ortadan kaldırmak, yalnızca teknolojik
yatırımların planlanması boyutunda değil, sosyal politikalar içerisinde de ele alınmalıdır. Cinsiyetler
arasında görülen dijital açığın kapatılması ise toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin mücadelenin önemli
bir parçası olarak görülmeli ve internet teknolojilerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha
etkin katılımının bir aracı olarak kullanılması yolunda adımlar atılmalıdır. Kadınlara ücretsiz yeni
medya okuryazarlığı eğitimleri verilmeli, kadınların bilgi iletişim teknolojilerine erişimi noktasında
pozitif ayrıcalıklar uygulanmalı, bu sektördeki girişimci kadınlar devlet tarafından desteklenmelidir.
Ayrıca ülkeler arasındaki dijital açığın kapatılması adına da uluslararası örgütler düzeyinde de
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki politika ve projelerle sektördeki
firmaların İnterneti bir ‘erkek alanı’ olarak gören bakışı yıkacak şekilde kadın odaklı yazılımlar
geliştirmesi de oldukça önemlidir. Toplumda eşitliğe ulaşmanın yolu bilgi ve öğrenimden
geçmektedir. Toplumsal kalkınmanın en önemli direği kadınların teknolojinin gücünü arkalarına
almalarıyla, geleceğe yön verebilmelerine imkan sunmaktadır.
Teknoloji okuryazarlığı, teknolojiyi kullanma, yönetme, değerlendirme ve anlama yeteneğidir.
Teknoloji okuryazarı bireyler; teknolojinin ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını, toplumu nasıl
şekillendirdiğini ve toplum tarafından nasıl şekillendirildiğini bilir, teknolojik süreç ve yenilikleri
eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilir. Kadınların Teknoloji Okuryazarlılık oranlarının arttırılması ile
kadınların e-dönüşüm sürecine aktif katılımları, toplumdaki rollerinin güçlenmesi, ekonomik
bağımsızlıklarını kazanmaları, girişimciliklerinin ve istihdamlarının artması hedeflenmektedir.
Erciyes Teknopark, Habitat Derneği ve Girişimcilik Vakfı işbirliği içinde düzenlenen “Kadınlar için
Teknoloji Okuryazarlığı Eğitimi” ile kadınların Türkiye’nin e-dönüşüm sürecine aktif katılımları,
toplumdaki rollerinin güçlenmesi, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, girişimciliklerinin ve
istihdamlarının arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 27 kadına girişimciliğin ne olduğu
ve nasıl girişimci olunabilir konuları hakkında detaylı bilgiler verildikten sonra teknoloji okuryazarlığı
konusunda da çeşitli eğitimler verildi.

Kadınlar için Teknoloji Okuryazarlığı eğitimi hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:
” Kadın İçin Teknoloji Projesi ile internet dönüşümünü kaçırmış, internete ve bilgisayara erişimleri
kısıtlı olan kadınlara yönelik internet ve bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri vererek temel teknoloji
yetilerine sahip olmaları hedeflenmiştir. Kadınların iş gücüne katılım oranı şu anda yüzde 33,8
seviyesinde. Ülkemizin 2023 yılı hedefi ise yüzde 41 seviyesine ulaşabilmektir. Kadınların iş gücüne
daha yoğun katılabilmeleri için bu ve buna benzer faaliyetler önem arz etmektedir. Kadın için
teknoloji projesi ile kadınlar dijital okur yazarlık kazanıyor. Bu proje kapsamında verilen ücretsiz
teknoloji eğitimi programı içerisinde office paket programları (word, excel, powerpoint), internet
kullanımı, sosyal medya kullanımı, internet güvenliği ve mobil cihaz kullanımı (akıllı telefon ve tablet)
yer alıyor. Eğitim sonunda kadınlar, her türlü bilgiye internetten daha kolay erişme imkanı buluyor.
Bu şekilde yakın çevreleri ve aileleri ile olan iletişimlerini artırabiliyorlar. Aynı zamanda sosyal
medyayı daha aktif kullanmayı öğrenen kadınlar kendi ilgili alanları ya da girişimleri ile ilgili tanıtım
yaparak işlerini geliştirme olanağı yakalamış oluyorlar.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

0 Shares:
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Orada Bir Köy Var Akıllı

Küresel Girişimcilik Haftası kapsamında ‘’Türkiye’ de Girişimcilik’’ adlı konferans Tabit (Akıllı Tarım Teknolojileri) Kurucu ortağı, Ashoka Fellowlarından,  Türkiye’nin…

Tel Aviv Google

Pandeminin bitmesiyle birlikte 2 yıllık fellow programının içerisinde bulunan İsrail gezisini Fellow’lar ve GİRVAK ekibi ile birlikte gerçekleştirdik.…

Sözün Eyleme Dönüşmesi

Oblomov değişime ayak direyerek işlevsizleşmiş bir roman kahramanıdır. Oblomovları kitap şöyle tanımlıyor: Hiçbiri kendilerine telkin edilen yaşam ilkelerini özümseyememişlerdir, bunları pratik sonuçlarını alacak kadar uygulayamamışlar; sözün eyleme dönüşmesi, ilkenin ruhun iç gereksinimleriyle kaynaşarak bu gereksinimlerin içinde eriyip yok olması ve böylece insanı harekete geçiren biricik güce dönüşmesi çizgisine ulaşamamışlardır.

Keep Calm and Noah London!

Girişimci, CEO’lar ve yöneticilerin buluştuğu NOAH London’a katılmak Girvak sayesinde bana çok şey katan harika bir deneyim oldu. Ben…

Asansör Konuşması

Girişimcilik dünyasında çok fazla karşılaşılan ve insanların da çok sık duyduğu fakat içeriğini tam olarak bilmedikleri bir terimden…