Fortune 500 şirketleri ve girişimler arasındaki bağlar

50 yıl önceki Fortune 500  (En büyük gelire sahip, 500 kurumun sıralı listesidir) şirketlerinden...

Şairler ve yazarlar Türkiye’de kaç defa ölür?

Sizce Türkiye de yazarlar veya şairler kaç defa ölür veya ölümlerinden kaç sene sonra rahat olurlar? Kaç defa ölür sorusuna yolda çevireceğimiz...

Mars’ta yaşamak sahiden çok mu çekici?

Bir an için bulunduğumuz mekândan soyutlanıp Mars’ta yaşadığımızı hayal etsek. Tam da şu an yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmek için...

Girişim mi? Hem de sosyal mi?

‘’Sosyal girişimcilik, sosyal girişimcinin yaptığı iştir. Sosyal girişimci yaşadığı çevredeki toplumsal bir sorunu veya ihtiyacı belirleyerek, bu sorunun...

İşte bu çok farklı bir girişim!

Girişimler bir ihtiyaçtan doğar ya hani, bu sefer bir girişimin ihtiyaçları doğurduğunu düşünün! İhtiyaç Haritası.

Ebülten Mart 2019

Untitled Document   ...

Ebülten Ocak 2019

Untitled Document   ...

Ebülten Şubat 2019

Untitled Document   ...

Önce Ekip

GGH etkinliklerinde bu sene İstanbul Üniversitesi’ndeki fellowlar olarak Denizci Öğrenciler Derneği’yle ortak bir çalışma sürdürdük. Konuşmacılarımız ekip olmak ve liderlik olmak üzere...

Girişimin Magazini GİRMAG MART 2019

Mart ayı için Türkiye Girişimcilik Ekosistemi yatırımlar ve rakipler için yeni ürünleri piyasaya çıkarma ayı desek çok doğru olur. Dünya’da da birleşmeler...