Youngpreneurs: Sürdürülebilir Gelecekler Atölyesi

0
1667

B

Global problemler ve Dördüncü Sanayi Devrimi’nin beraberinde getirdiği ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel ve politik yaşamı etkileyen hızlı dönüşüm, uzun ömürlü ve  paylaşımcı değer yaratan modellerin ve birlikte çalışmanın önemini ortaya çıkardı.

Biz de bu doğrultuda ortak değerler ile yapılanan işbirlikçi çalışmaların artmasına zemin hazırlamak adına Girişimcilik Vakfı Youngpreneurs Programı kapsamında Sürdürülebilir Gelecekler Atölyesi’ni gerçekleştirdik. Bu atölye disiplinlerarası takımlar ile tasarım odaklı düşünce yöntemlerini kullanarak global hedefler doğrultusunda yaratıcı çözüm önerilerinin sunulduğu bir ortam yaratan iki günlük bir çalışma oldu. Venn Industrial Design Consultancy, University for Society, Joon ve İstasyon TEDÜ işbirliğinde 5 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen etkinlik küresel hedeflerden; Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Sorumlu Tüketim ve Üretim maddelerine odaklandı. “Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon” başlıklarının sunulduğu etkinlik süresince katılımcılar, takımlar ile global problemlere lokal ölçekte çözüm bulmaya çalıştı ve bu alanda faaliyet gösteren sosyal girişimcilerin tecrübelerini dinleme fırsatı elde ettiler.

C:\Users\student\Downloads\DSC_0468.JPG

Etkinlik Girişimcilik Vakfı’nda yer alan fellowların açılış konuşmasıyla gerçekleşti. Vakfın faaliyetlerinden ve benimsediği Giveback kültüründen bahsedildi. Kazanımların paylaştıkça çoğaldığına ve zamanla ortak değerler üreten büyük bir etki alanı oluşturabildiğine değinildi.

C:\Users\student\Downloads\DSC_0556.JPG

AIESEC şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını üniversite öğrencileri ve mezunlarıyla buluşturarak multikültürel etkileşimler yarattığı ve global problemlere dair gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden bahsetti.

C:\Users\student\Downloads\DSC_0670.JPG

.

C:\Users\student\Downloads\DSC_0799.JPG

Bir sosyal girişim olan Joon, Türkiyede’ki mülteciler ile tasarladıkları ve ürettikleri ürünlerden, nasıl geçim kaynakları sınırlı olan üretici grupları için bir kapasite geliştirme platformu haline geldiğinden bahsetti. Fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırma hedefiyle yola çıkan Joon, süreçte geçirdikleri zorlukları, mülteciler ile nasıl iletişim kurduklarını ve karşılaştıkları ilginç hikayelerini anlattı. Katılımcılar için ilham kaynağı olan bu hikayeler büyük ölçekte etki oluşturan, kapsayıcı fayda yaratmanın insanların arasındaki bağları onaran ve kuvvetlendiren, iletişimin yapı taşı empati ile başladığını gösterdi.

Venn Design ile gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmasında katılımcılar lokalden aldığımız örnek olaylar üzerinden problem tespitlerinde bulundular. Evsiz insana yaşanabilir ve maliyeti karşılanabilir bir yaşama alanı nasıl oluşturulur ve 1000 evin organik atığı etkili bir şekilde ve büyük ölçekte nasıl azaltılabilir gibi sorular soruldu. Beş aşamalı tasarım odaklı düşünme yöntemiyle katılımcılar doğru soruları sorup bu soruların cevaplarını aramaya çalıştılar.

C:\Users\student\Downloads\02993ba3-312f-4670-a84a-94be3422539e.jpg
C:\Users\student\Downloads\sga.jpg

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here